Skip to main content

Privacybeleid
Publicatiedatum 1 Februari 2023

Dit is het privacyreglement van Laser Studio Noord, gevestigd te Kroonwerk 9, 9401 BA te Assen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84891769 (hierna: “Laser Studio Noord”). Dit privacyreglement omschrijft welke persoonsgegevens Laser Studio Noord als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming – in het kader van de website www.laserstudionoord.nl verwerkt en voor welke doeleinden.

1.  Wat zijn persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden bijzondere regels. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals: naam, adres, e-mailadres, leeftijd.

Laser Studio Noord verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende regelgeving en met grote zorgvuldigheid.

2.  Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacy statement leest omdat je onze website gebruikt (www.laserstudionoord.nl), of omdat je al een klant van ons bent. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacy statement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

3.  Welke gegevens verzamelen wij?

Wij, Laser Studio Noord, verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties tegelijk doet, dan verzamelen we dus alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er bij ons in de database een persoonsprofiel van jou ontstaan. Bij het maken van de afspraak worden gegevens van jou gevraagd die voor ons nodig zijn om een profiel op te stellen. Ook kan je zelf via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (je telefoon of tablet) zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de website als bezoeker:

 • Het type browser dat je gebruikt en de instellingen ervan
 • Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip van het bezoek
 • Het aantal keer dat je de website bezoekt
 • De pagina’s en onderwerpen die je bezoekt op de website en hoe lang je deze bekijkt
 • De velden die je invult

Bij het gebruik van de website om een afspraak in te plannen:

In het geval dat je een afspraak inplant, dan wordt aan je gevraagd om de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van Salonized te accepteren. We adviseren je om deze goed te lezen.

Salonized heeft het systeem waarmee afspraken worden ingepland en beheert dit systeem ook. Wel hebben Salonized en Laser Studio Noord afgesproken dat zij gezamenlijk verantwoordelijke zijn. Dit betekent onder andere dat Laser Studio Noord van Salonized bepaalde gegevens, persoonsgegevens, krijgt van de klant waarvoor zij zelf de verantwoordelijke wordt. Ook heeft Laser Studio Noord het recht om bij Salonized persoonsgegevens op te vragen die horen bij een afspraak. Gegevens die Laser Studio Noord krijgt zijn:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Wanneer de afspraak is ingepland
 • Het te behandelen gebied

Bij de intake die tijdens de eerste afspraak plaatsvindt:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Huidtype
 • Ziektes en aandoeningen
 • Medicijngebruik


4.  Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

Laser Studio Noord verwerkt persoonsgegevens onder andere om:

A.  Analyses uit te voeren op het gebruik van de website
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je toestemming gegeven. Dit kan je wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina’s die je bekijkt, de velden die je invult en de zoektermen die je gebruikt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

B. Nieuwsbrief
Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, dan bewaren en gebruiken we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen.

5.  Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van betrokkene zoals inzage, wijziging en bezwaar)?

Jij hebt zelf invloed op wat we met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen ons gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Wanneer je de persoonsgegevens die Laser Studio Noord over je verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wanneer je tegen het gebruik van je gegevens door Laser Studio Noord bezwaar wilt maken, dan kan je contact opnemen per mail met info@laserstudionoord.nl Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij om toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.  Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Het kan zijn dat we je gegevens delen met Salonized delen zodat we je in het reserveringssysteem kunnen zetten. Met eventueel andere partijen die op onze instructie werken hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten.

Op de website van Salonized staan ook algemene voorwaarden waarin de privacyverklaring is verwerkt.

Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij, emailverwerkingsbedrijf of een postbezorgingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Indien wij Laser Studio Noord verkopen of indien Laser Studio Noord fuseert dan kunnen je gegevens ook naar een andere partij overgaan. We zullen je hierover informeren.

7.  Beveiliging van persoonsgegevens

Laser Studio Noord zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Laser Studio Noord wordt door Hostnet gehost op een server die alleen ter beschikking staat van Laser Studio Noord.

Binnen Laser Studio Noord zelf zijn ook de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de toegang tot de gegevens beperkt is tot een aantal daartoe bevoegde personen.

8.  Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

Laser Studio Noord zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden en ze maximaal vijf jaar bewaren. Zolang jij je gegevens beschikbaar houdt voor ons, zullen wij ze voor je bewaren. Als je er echt zeker van wilt zijn dat je gegevens verwijderd zijn of worden, dan kan je ons een verwijderingsverzoek sturen naar info@laserstudionoord.nl.

9.  Wijzigingen van dit privacyreglement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacyreglement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacyreglement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op je toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacyreglement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

10.  Contact

Wanneer je meer informatie wil over de wijze waarop Laser Studio Noord persoonsgegevens verwerkt of vragen hebt naar aanleiding van dit privacyreglement, kun je contact opnemen met Laser Studio Noord via info@laserstudionoord.nl.

×